suomeksi

in english

Uskomme, että tulevaisuudessa elämme moniarvoisessa maailmassa, jossa suurin osa ihmisistä on aktiivisia verkostoitujia ja internetin käyttäjiä. Samalla kiinnostus alkaa kohdistua enenevässä määrin globalisaation vastapainona paikallisiin ilmiöihin. Yhteisöllisyys ja oman heimon etsiminen voimistuvat. Ihmiset haluavat luoda merkityksiä.
Ihmisillä on ajasta ja paikasta riippumaton tarve selvittää omaa minuutta, juuria ja identiteettiä. Yhtälailla ihmisillä on ikiaikainen tarve taltioida ja välittää elämässä tärkeäksi koettuja asioita toisilleen. Tulevaisuuden teknologiat mahdollistavat tämän osaksi miljoonien ihmisten arkipäivää.
Visiomme on maailma, jossa ihmiskunnan historia tulee tallennettua ja jaettua siten, että jokainen ihminen ja tämän elämäntarina on siinä osallisena.
Oppifi Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka kehittää muistelu- ja elämäntarinapalvelua Epooq.
Ihmisiä yhdistävä sukupolvien välinen ketju rakentuu erilaisista elämäntarinoista. Näihin tarinoihin liittyy runsaasti omakohtaisia kokemuksia, elämään ja ihmisenä olemiseen liittyviä oivalluksia ja oppeja. Elämänkokemus onkin yksi ihmisen arvokkaimmista asioista. Oppifi Oy:n tavoitteena on mahdollistaa sekä yksilöiden että yhteisöjen elämänkokemusten ja niihin pohjautuvien elämäntarinoiden taltioiminen ja jakaminen.

Entäpä jos Sinun elämänkokemuksesi olisi osa historiankirjoitusta

Kiinnostuitko? Tutustu tiimiimme ja ota yhteyttä!
Oppifi Oy:n organisaatio rakentuu poikkitieteellisen innovaattoritiimin ympärille. Tiimin osaaminen perustuu monialaisten osaajien yhteistyöhön ja aktiiviseen verkostoitumiseen.

Mentorit ja neuvonantajat
Oppifi Oy:n tukena toimii ryhmä liike-elämässä, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Mentoreiden ja neuvonantajien osaaminen tukee ja täydentää Oppifi Oy:n henkilöstön omaa osaamista. Osaavat tukijamme auttavat meitä kehittämään liiketoimintaamme entistä paremmaksi.

Oppifi Oy:n päätuote on muistelu- ja elämäntarinapalvelu Epooq. Palvelu avustaa muistelussa sekä elämäntarinoiden taltioinnissa monimediallista kerrontaa hyödyntäen. Lisäksi palvelu mahdollistaa kokemusten jakamisen käyttäjän haluamien henkilöiden sekä yhteisöjen kesken. Epooq on suunnattu erityisesti isovanhempien sukupolvelle, jolla on runsaasti omakohtaista elämänkokemusta, kasvava tarve kokemusten käsittelyyn sekä välittämiseen.

Tutustu palveluun: www.epookki.fi
Content
Content
Content
Content
Content
Content
News